Kontakti

SJEDIŠTE:
 
Sportina d.o.o.

Remetinečka cesta 139
Zagreb
tel. +385 1 5495 450
fax +385 1 5495 488
e-mail info@sportina.hr

Kadrovska služba
+385 1 5495 458
e-mail humanresources@sportina.hr

Karijera / Slobodna radna mjesta
http://www.sportina.hr/hr/Slobodna_radna_mjesta

Marketing
+385 1 5495 450
e-mail sportina.marketing@sportina.hr

Reklamacije
Besplatni telefon 0800 200 401
e-mail reklamacije.hr@sportina.hr